Voorstellen

Bestuur

Het bestuur van de KJRW bestaat uit vijf leden:

Voorzitter:                              Francien Attema
Secretaris:                              Zoë Latupeirissa
Penningmeester:                  Janna Kalma
Algemeen bestuurslid:        Eva Tosch
Algemeen bestuurslid:        Lotte Levy

Indien u contact met het bestuur wenst op te nemen kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: bestuur@kjrw-noord.nl


 

 

 

 

Medewerkers

De KJRW Noord-Nederland kent drie vaste commissies. Dit zijn de Kwaliteitscommissie, de Publiciteitscommissie en de Financiële commissie. Hiernaast bestaan er verschillende ad hoc commissies, bijvoorbeeld de Debatcommissie en de  Poortjecommissie.

 

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie heeft een inhoudelijke taak. De commissie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel gewaarborgd blijft. Dit doet de commissie door het maken van de juridische klapper, de standaarddocumenten en het zoeken van relevante juridische literatuur. Verder maakt de commissie het KJRWist je dat je. De Kwaliteitscommissie heeft drie evaluatiesecties die de door onze medewerkers gemaakte adviezen controleren. Tevens gaan de adviezen ook nog langs een contactadvocaat zodat hij of zij ons van feedback kan voorzien.

Financiële commissie

Zoals de naam al zegt draagt deze commissie zorg voor de financiën van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Alle studenten die bij de KJRW werken doen dit op vrijwillige basis, zodat wij alle kinderen en jongeren in Noord-Nederland gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Dit betekent echter niet dat de Kinder- en Jongerenrechtswinkel helemaal geen kosten maakt. Zo hebben wij onder andere een kantoor nodig en bijbehorende zaken, dus er worden kosten gemaakt die de financiële commissie met behulp van subsidies, fondsen en sponsoren probeert te dekken. Zonder al deze bijdrages zou de KJRW niet in de huidige vorm kunnen blijven bestaan. De commissie heeft dus een verantwoordelijke taak.

Publiciteitscommissie

Om kinderen en jongeren te kunnen helpen met een (juridisch) advies, moeten wij onder deze doelgroep bekend zijn. Goede promotie is voor ons van groot belang. Wij zorgen voor promotie door middel van posters/flyers en het geven van voorlichtingen op scholen. Ook met het Bevrijdingsfestival zijn wij in het noorden actief. De commissie is tevens verantwoordelijk voor het onderhouden van de sociale media-kanalen.

Debatcommissie

De debatcommissie van de KJRW organiseert jaarlijks het Gronings Scholierendebat op 20 november, om het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) te vieren. Verschillende scholen uit de stad en provincie Groningen strijden tegen elkaar om de winst.

Poortjecommissie

Naast de reguliere spreekuren die de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland op het pand houdt, wordt er ook een spreekuur op een andere locaties verzorgd. Intern ligt deze verantwoordelijkheid bij de Poortjecommissie. Het is de taak van deze commissie om advies te geven aan de jongeren die verblijven in de gesloten jeugdinrichting Elker. Vragen die wij krijgen tijdens deze spreekuren gaan vooral over verlof en over de tijd in Elker. Dit is dus echt een unieke kans om als student een kijkje te krijgen binnen een gesloten instelling en alle medewerkers ervaren het dan ook als erg leerzaam.

Raad van Advies

De KJRW Noord-Nederland wordt ondersteund door professionals. De Raad van Advies bestaat uit een aantal personen, die op grond van hun werkzaamheden deskundig zijn op het gebied van de (rechts)hulpverlening aan kinderen en jongeren. De Raad van Advies adviseert het bestuur over de te volgen koers van de KJRW en brengt ideeën naar voren die de positie van de KJRW financieel en/of organisatorisch kunnen versterken.

De Raad van Advies bestaat momenteel uit:

Mw. mr. S. de Vaal
Rechtshulp Noord Advocaten

Mw. I. Bouius
Sociale Wijkteams Hoogezand-Sappemeer

Mw. mr. I. M. Dölle
Raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden

Dhr. R. Vonk
Raad voor de Kinderbescherming

Mw. mr. J. Nieman
Juridisch adviseur/jurist Bureau Jeugdzorg Groningen
(thans genaamd stichting Jeugdbescherming Noord Groningen)

Dhr. mr. O. van Diepen
Jurist en oud-coördinator KJRW Noord-Nederland

Mw. A. Zijlstra
Manager Veilig Thuis

Dhr. P. Bluemink
Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht PlasBossinade Advocaten

 

0
Connecting
Please wait...
Stuur een berichtje

Sorry, er is momenteel niemand online. Stuur ons een berichtje!

Je naam
* Emailadres
* Beschrijf je vraag
Nu inloggen

Heb je hulp nodig? Je kunt ons online alles vragen!

Je naam
* E-mailadres
* Beschrijf je vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons en we helpen elkaar! Laat ons een feedback bericht achter.

Hoe vond je onze support?